Nieuw verslagleggingssysteem

Per 6 november zijn wij als praktijk over gegaan op een nieuw systeem voor onze verslaglegging. Dit vergt even de nodige tijd en aanpassingen, in principe zult u daar als patient geen hinder van ondervinden. Mocht u dit wel ondervinden horen wij deze terugkoppeling graag van u.