Praktijkinformatie

Afspraak maken
076 – 565 69 88 (locatie Praktijk Ginneken) info@onsfysio.nl
076 – 522 24 95 (locatie Praktijk Westerpark-Tuinzigt) info@onsfysio.nl

Snel geholpen
O&S Fysio Praktijken streeft ernaar dat uw eerste afspraak binnen twee werkdagen plaats kan vinden. Op verzoek van uw huisarts kan u binnen 24 uur een spoedafspraak bij ons terecht.

Korte wachttijden in de wachtkamer
O&S Fysio Praktijken werkt zoveel mogelijk op tijd en streeft naar een maximale wachttijd van 10 minuten. Informeert u gerust bij een van onze medewerkers als u langer moet wachten.

Aanmelden
Bij uw aanmelding is het belangrijk dat u duidelijk uw klacht beschrijft en aangeeft of u behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut van O&S Fysio Praktijken. De eerste afspraak bestaat uit een intake en / of onderzoek van ongeveer 30 minuten. Op basis hiervan stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Wat neemt u mee
Een geldig legitimatiebewijs voorzien van uw BSN nummer.

Eigendommen
Wilt u er voor zorgen dat u zo min mogelijk waardevolle eigendommen meebrengt. O&S Fysio Praktijken neemt geen eigendommen in bewaring en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal daarvan.

Afmelden
U kunt zich tot ten minste 24 uur voor de afgesproken behandeling kosteloos afmelden. Een niet, of binnen 24 uur afgezegde afspraak voor behandeling is voor O&S Fysio Praktijken gereserveerde tijd. O&S Fysio Praktijken is dan genoodzaakt een behandeling in rekening te brengen.