Kwaliteit zorg

Klachtenreglement
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandelend fysiotherapeut. In dat geval vragen wij u dit eerst met hem/haar of met een van onze collega’s te bespreken. Blijft een bevredigende oplossing uit of bespreekt u uw probleem liever met een onafhankelijk persoon, dan verwijst O&S Fysio Praktijken u naar een externe klachtencommissie. In de wachtkamer – op beide locaties – kunt u meer informatie vinden over het verloop van een externe klachtenprocedure.

Privacyregeling
O&S Fysio Praktijken houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Verder is, naast de genoemde Wbp, een aantal aanvullende regels door O&S Fysio Praktijken opgesteld. Deze vindt u in de wachtkamer, op beide locaties. Op grond van de wet- en regelgeving mag de fysiotherapeut zonder uw toestemming geen gegevens uit het behandeldossier aan derden verstrekken. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek of de behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek of de behandeling functioneel is.