Tarieven

Zitting Fysiotherapie € 35
Zitting Manuele therapie € 47,50
Zitting Oedeemtherapie € 47,50
Screening € 16,50
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 50
Intake en onderzoek na verwijzing € 50
Lange zitting € 47,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek met verslag € 65
Toeslag aan huis of inrichting € 17,50
Niet nagekomen afspraak € 35
Gebruikte hulp- of verbandmiddelen € 20
Eenvoudige rapporten € 55
Gecompliceerde rapporten € 110
 Toeslag buiten reguliere werktijden € 15
 Consult echografie € 25
Onze praktijken hebben met alle ziektekostenverzekeringen contractafspraken.