Visie

De visie van de praktijk steunt op de volgende drie kernpunten:

Gezonde interactie

  • Een goed contact tussen de behandelaar en de patiënt. Er is sprake van een open en respectvolle communicatie;
  • Er vindt regelmatig gepland en ongepland overleg plaats tussen de collega’s;
  • Een open en duidelijke communicatie met voor de patiënt belanghebbende externe partijen.

Goed in beweging

  • Patiëntgericht door het kiezen van een behandelmethode met als uitgangspunt een balans tussen belasting en belastbaarheid;
  • Praktijkgericht door procesontwikkeling en behouden van huidige certificering omtrent kwaliteit;
  • Vernieuwingsgericht door het blijven streven naar een inrichting en bereikbaarheid getoetst aan de wensen van de tijd.

Professionele medewerkers

  • De medewerkers beschikken over de specialisaties die overeenkomen met het vooraf vastgestelde dienstenpakket dat O&S Fysio Praktijken u als patiënt wil bieden;
  • O&S Fysio Praktijken hecht waarde aan kwaliteit in de dienstverlening. Dit wordt bereikt door het (bij)scholen van de medewerkers in de verschillende specialisaties en het handhaven van de registraties (BIG en CKR), evenals het hanteren van vastgestelde protocollen.