Eenmalig fysiotherapeutisch consult en advies

Op verwijzing of speciaal verzoek van de (huis)arts kan er een fysiotherapeutisch consult plaatsvinden. Dit is een éénmalig consult waarbij u zorgvuldig en uitgebreid wordt onderzocht. O&S Fysio Praktijken gaat daarbij ook in op de diverse factoren die van invloed (kunnen) zijn op uw klachten. De behandelend fysiotherapeut beoordeelt of de klachten door een van de disciplines binnen O&S Fysio Praktijken behandelbaar zijn. Alle conclusies en/of aanbevelingen worden in een onderzoeksverslag naar de verwijzend arts gestuurd.