Schouder Netwerk

Er zijn veel mensen die schouderklachten hebben in verschillende vormen en gradaties. Op initiatief van Amphia Orthopedie en enkele fysiotherapeuten uit de regio Breda is er een werkgroep opgericht om de kwaliteit te bevorderen van de behandeling van patiënten met schouderklachten.