Tarieven

Zitting Fysiotherapie € 35,00
Zitting Manuele therapie € 45,00
Zitting Oedeemtherapie € 45,00
Behandeling aan huis € 52,00
Screening € 17,00
Intake en onderzoek na screening € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Gebruikte verband- en hulpmiddelen € 15,00
Eenvoudige rapporten € 65,00
Gecompliceerde rapporten € 110,00
Consult echografie € 35,00
Niet nagekomen afspraak  100% *
           * conform het overeenkomstige tarief

 

Onze praktijken hebben met alle ziektekostenverzekeringen contractafspraken.