Algemene fysiotherapie

De behandeling van de fysiotherapeut is gericht op het herstel van het functioneren in het dagelijkse leven. De fysiotherapeut houdt zich bezig met signaleren, diagnosticeren, behandelen van en begeleiden bij problemen van het totale bewegingsapparaat en richt zich op het voorkomen, het verzachten en het verhelpen van daarmee samenhangende klachten. Een belangrijk onderdeel is de pre- en postoperatieve begeleiding, onder meer bij orthopedische chirurgie. Bij alle toegepaste behandelmethoden streeft  O&S Fysio Praktijken naar het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid.